מנהלי היפנית משפטים לדוגמה

אני יתרכז במקרה של מעצר מינהלי מרכז מאיוט, עם איזה בעיות אני מאוד מוכר. הוא נעצר ב, בגיל, והוא מוחזק במעצר מנהלי ישראל, ללא כתב אישום וללא משפט. אני רוצה להדגיש את המצב הספציפי של ילדי מהגרים מעצר מנהלי של ילדים לא מקובליםיש כמה נקודות שצריך להדגיש במיוחד את הצורך לשלם תשומת לב רבה ללא ליווי קטינים במעצר מנהלי מרכזי עבור המהגרים.