כדי בהליכים פליליים - תרגום לרוסית - דוגמאות אנגלית

בעקבות חקירה, הסניגור הציבורי עשויים להעביר את הממצאים הרשויות המוסמכות עם המלצה

ב, התובע של בוטל שלוש החלטות שנלקחו ע"י מחלקת חקירות המינהל של בתי סוהר על סירוב תפקידו של הסניגור הציבורי ביחס תלונות של עינויים היא נחלת רק כדי לשדר את המלצות.

הדיונים נמצאים כעת תחת הדרך על הייצור של בית המשפט נתונים סטטיסטיים על תיקים הועברו להמשך חקירה כדי לקבוע האם. תחת היוונית החוק, תובע שמקבל דו"ח, תלונה או כל מידע זה עונש המעשה בוצע נדרש. בתוך שתים-עשרה שעות את הבסיס המשפטי של המעצר חייב להיות מאומת, אחרי אשר גורם מוסמך של הגוף המנהל את החקירה גורם מוטיבציה ההחלטה.