דרכים להיות אזרח יפני

יפן, מדינה עתיקה עם מרגשת בהיסטוריה כ- של מי שיבקש להעניק אזרחות יפנית יש גם שיטות חלופיות כדי להיות אזרח יפני על אנשים מי יכול להראות שהם נולדו ביפן או אחד או שני ההורים שלך היה יפנילהיות אזרח יפני, אתה צריך קודם כל לגור ביפן למשך חמש שנים לפחות ולהגיש בדיקת רקע פלילי. הבא, לספק תיעוד זה אתה יכול לפרנס את עצמך ביפן על ידי עובד או בעלות על רכוש. אז, להשלים סדרה של ראיונות ולצפות בסרטון המסופקים על תהליך ההתאזרחות. לאחר התיעוד שלך נבדק, נוכח פגישה אחרונה, ואז לחכות כדי לשמוע אם יש לך אישור על אזרחות. זה עלול לקחת מספר חודשים, אז אל תדאג אם אתה לא שומע מיד חזרה.

אם אתה רוצה ללמוד איך להיות אזרח יפני מלידה, תמשיך לקרוא.