ברוכים הבאים הוועדה על הפרטיות והגנת הצרכן - הוועדה על הפרטיות והגנת הצרכן

השיפוט של האסיפה הפרטיות והגנת הצרכן הוועדה משתרע על פני מגוון רחב של טכנולוגיות הקשורות נושאים

כולל בנושאים המשפיעים על הגנת הצרכן בשני דיגיטליים ואנלוגיים עולמות הוועדה אחראית גם על פיקוח של מחלקת הטכנולוגיה בתוך המדינה של הממשלה פעולות הסוכנות.