אזרחות יפנית - דין הגירה: אשרות כניסה לארה"ב. מגורים קבע ואזרחות

המעשה של עשיית אדם, אזרח של יפן שלא נולד עם מצב זהבקשה לקבלת אזרחות הוא יישום התאזרחות. הצבעה בבחירות היא אחת כזאת זכות. האזרחים החדשים צפויים להשתתף בבחירות. תושבי קבע יכולים לאבד את מעמדם, אם הם עוזבים את המדינה במשך שלוש שנים או יותר, במקרה של ההיעדרות הממושכת, חייב לקבל. עם זאת, ככל אזרח יפני, אתה לא מוגבל על כמות הזמן שאתה יכול לבלות מחוץ ליפן. בנוסף, נסיעות יכול להיות יותר נוח, כמו מדינות רבות לא צריכים ויזה של אזרחים יפניים.